NIKOLINA JURIĆ NOVA GLAVNA TAJNICA HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA! Izvršni odbor HBS-a za glavnu tajnicu imenovao magistricu psihologije Nikolinu Jurić

NIKOLINA JURIĆ NOVA GLAVNA TAJNICA HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA! Izvršni odbor HBS-a za glavnu tajnicu imenovao magistricu psihologije Nikolinu Jurić

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog boksačkog saveza Nikolina Jurić nova je glavna tajnica HBS-a.

Nikolina Jurić u uredu Hrvatskog boksačkog saveza radi od 2017. godine na poslovima stručne tajnice i team menadžerice svih nacionalnih boksačkih selekcija.

Nikolina Jurić po zvanju je magistrica psihologije. Magistrirala je u Rimu (Italija) na Sveučilištu “Maria Ss. Assunta” na Fakultetu za odgojne znanosti sa specijalizacijom iz Kliničke psihologije i psihologije društva.

Završila je i obrazovanje za voditelja projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Prije zaposlenja u Hrvatskom boksačkom savezu, radila je kao psihologinja u Irskoj, menadžerica ljudskih potencijala u Rimu, te u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije na poslovima psihologa za rad s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u obiteljskom savjetovalištu.

Nikolina Jurić odlično se u govoru i pismu služi talijanskim, engleskim i njemačkim jezikom.

Izvršni odbor HBS-a razriješio je dužnosti dosadašnjeg glavnog tajnika Marka Marovića na vlastiti zahtjev iz zdravstvenih razloga, a gosp. Marović po povratku s bolovanja bit će raspoređen na nove dužnosti u uredu Hrvatskog boksačkog saveza.

 

 

Najnovije vijesti

Pretraživanje