ZA MLADE BOKSAČICE I BOKSAČE Odluka o upisu učenika u sportska odjeljenja prvih razreda srednjih škola

ZA MLADE BOKSAČICE I BOKSAČE Odluka o upisu učenika u sportska odjeljenja prvih razreda srednjih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj: 55/21):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

Molimo vas da uputite svoje boksače i boksačice da se u školi informiraju oko iskazivanja interesa za upis u sportska odjeljenja kako bi nam Ministarstvo dostavili preliminarnu listu za upise. Postupak je opisan u tablici.

Opis postupaka Datum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 24. 5. – 31. 5. 2021.
Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima 4. 6. 2021.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 5. 6. – 13. 6. 2021..
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 14. 6. 2021.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2021.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta 21. 6. 2021.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 21. 6. – 24. 6. 2021.

Najnovije vijesti

Pretraživanje