U SURADNJI SPORTSKOG UČILIŠTA ZAGREB I HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA Poziv za upis u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa, upisi 3. veljače 2023.

U SURADNJI SPORTSKOG UČILIŠTA ZAGREB I HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA Poziv za upis u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa, upisi 3. veljače 2023.

Sportsko učilište iz Zagreba u suradnji s Hrvatskim boksačkim savezom raspisali su poziv za upis u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa, za novu generaciju koja će se održati u Zagrebu.

U privitku se nalazi i Prijavnica – upisnica za program.

Ukoliko su treneri i klubovi zainteresirani za upis u program molimo Vas da mu proslijedite poziv iz priloga.

Poziv je potpisao Denis Vazdar, prof. stručni voditelj

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7

Mob. 091/3650 588

www.facebook.com/sportsko.uciliste

Sportsko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih temeljem odluke Upravnog vijeća od 19. listopada 2022. raspisuje:

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE BOKSA

Sportsko učilište u suradnji i za potrebe Hrvatskog boksačkog saveza organizira provedbu
Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA
Program će biti realiziran u tri dijela:
 I. dio programa (specijalnost – 24 sata) – Zagreb, veljača 2023.
 II. dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Zagreb, veljača/ožujak 2023.
 III. dio programa (specijalnost – 116 sati) – Zagreb, ožujak – lipanj 2023.
 Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom 2023. godine

Prvi termin prvog dijela programa održat će se od 3. do 5. veljače 2023. u prostorijama
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.
Nastava prvog dana prvog dijela programa 3. veljače 2023. (petak) počinje u 18 sati u
prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.
Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave u ostalim
terminima.
Upis u program održat će se 3. veljače 2023. (petak) od 16 do 17:30 sati u prostorijama
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA
Hrvoje Balen, prof.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA
Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA
1. Osnove sistematske kineziologije
2. Osnove kineziološke metodike
3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
4. Osnove psihologije sporta
5. Osnove medicine sporta
6. Osnove kineziološke statistike
7. Osnove teorije treninga
8. Zaštita na radu
9. Strukturna analiza boksa
10. Metodika podučavanja boksa
11. Osnove programiranja podučavanja u boksu
12. Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM
U Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa može se upisati osoba koja ima:
a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u boksačkom sportu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
2. domovnica i osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane
(preslika),
3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika
svjedodžbe ili diplome),
5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u boksačkom sportu (potvrda kluba ili
saveza),
6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.
Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati do 26. siječnja 2023. e-mailom na adresu
sport.uciliste@gmail.com.

UPIS U PROGRAM
Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se 3. veljače 2023. (petak)
od 16 do 17:30 sati u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77,
Zagreb.
Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa
sklapa s kandidatom Ugovor o obrazovanju.

ODOBRENJE ZA RAD
Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o odobrenju izvođenja Programa
osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa, klasa: UP/I-602-07/16-03/00042, urbroj: 533-
25-16-0002 od 8. ožujka 2016.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o
osposobljavanju za poslove trenera/ice boksa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA
Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti
prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA
Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika
iznosi 8.000,00 kn (1.061,78 EUR) po polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.
Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.
Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa.
Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa.
Četvrta rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.
Napomena: Ukoliko se u program obrazovanja upiše od 15 do 19 polaznika cijena programa
obrazovanja iznosi 9.000,00 kn (1.194,51 EUR).
Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.
Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za
obrazovanje odraslih broj HR2423600001102456930.
U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.
U opis plaćanja treba upisati boks i broj rate koja se uplaćuje (npr. boks – I. rata). Ukoliko je
uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba
navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.
U cijenu programa obrazovanja uračunati su upis u program, nastava i vježbe, obrazovna
dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o
osposobljavanju.

SMJEŠTAJ I PREHRANA
Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane u vlastitom su aranžmanu polaznika.

KONTAKT I INFORMACIJE
Sportsko učilište
HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7
sport.uciliste@gmail.com

Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)
+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com
Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)
+385 91 5973539, anakobilsek@hotmail.com

Hrvatski boksački savez
HR-10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
+385 1 3012331, hbs@boks-savez.hr
Marko Marović (glavni tajnik HBS-a)
+385 95 3012331
Hrvoje Balen, prof. (stručni voditelj programa)
+385 95 9047124, balenhrvoje@yahoo.com

Sportsko uciliste – Poziv za upis – boks – 16-12-2022

Sportsko uciliste – Prijavnica – upisnica – boks (2)

Najnovije vijesti

Pretraživanje