STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA TRENERE BOKSA U SURADNJI S KIF-om U SPLITU Poziv za prijavu svim zainteresiranima

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA TRENERE BOKSA U SURADNJI S KIF-om U SPLITU Poziv za prijavu svim zainteresiranima

U prilogu se nalazi obavijest o pokretanju stručnog usavršavanja za trenere boksa u suradnji sa Kineziološkim fakultetom u Splitu.

Navedene informacije su samo početne informacije koje služe za pozivanje zainteresiranih na prijavu kako bi se vidio točan broj zainteresiranih prije nego se službeno otvore upisi.

Tijekom veljače 2022. godine očekujemo otvaranje rokova za upise kad ćemo vas detaljno obavijestiti o svim parametrima same edukacije.

Za iskazivanje interesa i sve ostale informacije kontakt je prof. Saša Krstulović sasa.krstulovic@kifst.eu

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U OKVIRU OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA TRENERA/ICE
BOKSA U ORGANIZACIJI KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Stručno usavršavanje za trenera boksa

Navedeni program obrazovanja odraslih odobren je od Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih te podliježe Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa
izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

Uvjeti za upis pristupnika na program su:

Obavezno:
• završeno srednje školsko obrazovanje (minimalno 3 godine trajanja)
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova trenera/ice boksa
• specifične vještine i znanja iz boksa koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja
se dokazuje potvrdom boksačkog kluba
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
Završetkom programa osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa, polaznici će steći nova i
proširiti postojeća znanja, vještine i sposobnosti iz pojedinih stručnih područja potrebnih za
obavljanje pomoćnih trenerskih poslova, a biti će kompetentni:
• Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića
• Opisati osnovne fiziološke procese u ljudskom tijelu za vrijeme tjelesne aktivnosti
• Demonstrirati osnovne tehničke elemente boksa
• Demonstrirati osnovne tehničko-taktičke elemente boksa
• Opisati osnovne metodičke postupke i tehnike za razvoj bazičnih i specifičnih znanja
• Primijeniti odgovarajuće metodičke postupke u procesu usvajanja tehničko-taktičkih
znanja i vještina.
• Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom odvijanja trenažnog procesa.

Početak i način realizacije programa

Nastava će započeti u svibnju ili lipnju 2022. Program osposobljavanja za poslove trenera/ice
boksa u ukupnom trajanju od 300 sati izvodit će se u koncentriranom obliku (u nekoliko navrata
tijekom godine), a moći će se pratiti uživo ili on-line metodom.

Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja, a iznosi 6.500,00 kn

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 10 kandidata za program.

Nastavni plan
Redovita nastava

 

 

T – teorija; VJ – vježbe; PN – praktična nastava

POPIS PREDAVAČA

1. Dr. sc. Goran Kuvačić

2. Prof. dr. sc. Saša Krstulović

3. Prof.dr. sc. Frane Žuvela

4. Prof.dr. sc. Boris Maleš

5. Doc. dr. sc. Boris Milavić

6. Prof.dr. sc. Zoran Grgantov

7. Dr. sc. Damir Zubac

8. Izv. prof. dr. sc. Igor Jelaska

9. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivančev

10. Vedran Đipalo, mag. cin.

11. Ante Matas, mag. cin.

12. Nikola Marketin struč. spec. cin

13. Vedran Bajlo, struč. spec. cin

14. Roko Čule, mag. cin

15. Tomo Kadić, bacc. cin

16. Žarko Mladin

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail: sasa.krstulovic@kifst.eu

Stručno usavršavanje za trenera boksa

Najnovije vijesti

Pretraživanje