Prijedlog pravilnika Propozicija 1. HBL

Predsjednik natjecateljske komisije HBS-a Nikola Volarević daje na javnu raspravu prijedlog Propozicija Prve hrvatske boksačke lige za sezonu 2014/2015.  Tekst možete pogledati u nastavku, a ovaj radni materijal molimo Vas da ga proučite i da u idućih 7 dana date svoje prigovore, prijedloga i razmišljanja, a sve u cilju kako bi što prije mogli početi sa bilo kakovim oblikom natjecanja u Hrvatskom boksu.

Prema planu početak lige trebao bi započeti nakon završetka Svjetskog juniorskog prvenstva u Bugarskoj.

 

P R O P O Z I C I J E

PRVE  HRVATSKE  BOKSAČKE  LIGE

2014/15. GODINA

                                                            / radni materijal/

 

 

 

I – OPĆI DIO

Članak 1.

Natjecanje ima naziv: PRVA HRVATSKA BOKSAČKA LIGA, natjecateljska godina 2014/150 (skraćenica: I.HBL 2014/15). Liga ima 4 (četiri) natjecateljske grupe: Jug, Centar, Istok i Zapad

 

Članak 2.

Liga se provodi na osnovu usvojenog sustava natjecanja sukladno odluci Skupštine HBS-a.

Sjedište lige je Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 10.

 

Članak 3.

Liga se dijeli na 4 (četiri) grupe i to:

  1. HBL- Istok (Slavonija)
  1. HBL- Centar (Zagreb, Koprivnica,Varaždin i Karlovac)
  1. HBL- Zapad (Pula, Rijeka, Rovinj, Senj,Delnice)
  1. HBL – Jug (Zadarska,Splitska,Šibenska županije)

Liga ima najmanje kola koliko klubova učestvuje u grupi lige. Svaki klub ulaskom u ligu preuzima obvezu organizacije najmanje jednog kola lige.

Članak 4.

Svaka liga ima Povjerenika lige koji je odgovorna osoba za provođenje natjecanja i to:

Istok – Nikola Volarević

Centar- Hrvoje Balen

Zapad – Ante Vičević

Jug – Pero Knežević

Predstavnici klubova učesnika lige delegiraju po jednog svog člana u Liga odbor.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

Težinske kategorije određene su međunarodnim boksačkim pravilima, za ml.kadete, kadete, juniore, seniore i žene.

Tolerancija težine nije dozvoljena, ukoliko pojedini boksač prekorači prijavljenu težinu na službenom vaganju, bilježi mu se poraz, a njegovom protivniku pobjeda i 3 boda. Navedeni boksači mogu boksati prijateljski meč ukoliko se treneri dogovore.

 

 

Članak 6.

Troškove sudaca,povjerenika i liječnika za pojedinačne kvalifikacijske turnire I. HBL utvrdio je Liga odbor isplaćuje organizator kola lige koji ujedno i ubire kotizaciju.

 

Troškovi delegiranih sudaca , povjerenika i liječnika lige sadržavaju:

(a)  naknadu prijevoza (vlak, povratna karta I. razreda ili autobus);  (b) naknadu  suđenja (sudačke takse) u iznosu od 250,00 kn (Slovima:dvjestopedesetkuna).

 

Ukoliko je sudac,povjerenik ili liječnik iz mjesta u kojem se održava turnir I. HBL, nema pravo na troškove prijevoza i dnevnice, nego samo na taksu.

 

Članak 7.

 

Klubovi učesnici Lige delegiraju po jednog člana u Liga odbor.

Liga odbor je vrhovno nezavisno tijelo klubova udruženih u Ligi sa svim pravima koja

proističu  iz ovih Propozicija i Poslovnika o Liga odboru I. HBL i jedino je odgovorno

klubovima koji su ga izabrali. Radom Liga odbora rukovodi Povjerenik lige.

 

Članak 9.

Natjecanjem rukovodi Liga odbor a neposrednu organizaciju provodi Povjerenik lige.

 

Članak 10.

 

Natjecanje se održava temeljem ovih PROPOZICIJA, Kalendara natjecanja, Pravilnika o

sustavu, uvjetima i organizaciji boksačkih natjecanja HBS u Republici Hrvatskoj i Međunarodnih boksačkih pravila.

Članak 11.

 

Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru slijedeće podatke:

–  adresu kluba za prijem pošte ili broj faksa ili e-mail adresu

–  prezime i ime, adresu, telefon odgovornih osoba kluba ( predsjednik, tajnik )

–  naziv i adresu dvorane u kojoj će se održavati susreti vaganje natjecatelja

–  prezime i ime, adresu i telefon predstavnika kluba u Liga odboru i Povjereniku

natjecanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – POJEDINAČNI DIO

 

Članak 12.

 

Pravo nastupa imaju boksači seniori i juniori, te kadeti ,ml. kadeti i žene

Obvezne su dvije uvodne borbe mlađih uzrasta ili početnika u I. HBL.

Obaveza kluba učesnika lige je pet dana prije kola lige prijaviti natjecatelje kancelariji HBS-a, a svi parovi nakon uparivanja od strane Povjerenika bit će objavljeni na web stranicama saveza www.boks-savez.hr dva dana prije početka kola lige.

 

Članak 13.

Svaki klub, za nastup u kolu 1. HBL,  može u jednoj težinskoj kategoriji prijaviti

maksimalno 2 (dva) boksača, s tim da se za pojedinačni plasman boksača u jednoj

težinskoj skupini boksa samo 1(jedan) boksač iz istog kluba.

 

Članak 14.

 

Zbrajanjem bodova, nakon što se sva kola lige završe a na temelju usvojenog sustava bodovanja, dobije se poredak klubova od  1.  do – posljednjeg mjesta.

Klubovi rangirani kao pobjednici lige nakon odrađenih kola 1. HBL održati  će mečeve i uzvratne mečeve za konačni poredak sukladno usvojenom kalendaru natjecanja i odlukama Liga odbora, a sparivanje se radi po Bergerovima tablicama.

 

 

.

 

 

Članak 15.

 

Sva kola 1. HBL održavaju se na temelju tipiziranih propozicija uz zadovoljavanje osnovnih uvjeta iz Međunarodnih boksačkih pravila i Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji natjecanja Hrvatskog boksačkog saveza, te odluka Liga odbora I. HBL.

 

 

Članak 16.

Klubovi organizatori pojedinačnih turnira imaju pravo od sudionika turnira – klubova

naplaćivati kotizaciju u iznosu 100,00 kn (Slovima: stokuna) po natjecatelju, koja se

uplaćuje odmah poslije službenog vaganja, a prije početka natjecanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 17.

Sva kola kao i završni mečevi 1. HBL održavaju se u pravilu  subota i nedjeljom prije podneva.

 

 

Članak 18.

 

Povjerenik šalje uobičajeni tekst Propozicija za kola  1. HBL, a organizatori su dužni javiti na vrijeme, odnosno osigurati :

 

–  termin turnira (subota ili nedjelja)

–  vrijeme vaganja i početka natjecanja

–  adresu dvorane za vaganje – natjecanje

–  mogućnost i cijenu za eventualno noćenje gostujućih ekipa

–  dvije decimalne ili elektronske vage (službena i kontrolna)

–  potrebni  broj  svlačionica sa potrebnim sanitarijama

–  liječničku službu

–  troškove službenih osoba na natjecanju sukladno usvojenom troškovniku

 

 

Članak 19.

 

Pravo nastupa regulirano je člankom 5. ovih Propozicija i svim drugim propisima HBS-a.

 

 

Članak 20.

 

Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru termin održavanja susreta

(subota ili nedjelja), te točnu satnicu vaganja, odnosno početka susreta.

 

 

Članak 21.

 

Natjecanje se održava na ringovima prema  AIBA pravilima.

 

Organizator susreta dužan je pridržavati se Pravilnika Hrvatskog boksačkog saveza o

sustavu, uvjetima i organizaciji boksačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za službenim

stolom pored povjerenika mogu sjediti samo slijedeće osobe: delegati klubova, dežurni liječnik i spiker.

 

Vrhovni sudac susreta ima pravo od organizatora (domaćina) susreta zahtjevati da u cilju

sigurnosti i regularnog odvijanja susreta isprazne dvoranu i da se susret održi bez

prisustva gledatelja.

 

 

 

 

 

 

Članak 22.

Prije susreta preventivni pregled natjecatelja obavlja dežurni liječnik kojega osigurava

ekipa domaćin susreta.

Ukoliko dežurni liječnik utvrdi nesposobnost za nastup boksača, izrečena zabrana

nastupa mora biti obrazložena i upisana na poleđini knjižice. Zabrana nastupa u

načelu se može izreći samo za evidentne slučajeve iz kojih može nastupiti zarazno

oboljenje za protivničkog boksača (Zdravstveni pravilnik HBS-a i Zdravstveni pravilnik

AIBA). U svim ostalim slučajevima nastup se mora dozvoliti ukoliko to zatraže i svojim

potpisom preuzmu svu odgovornost boksač kojem je zabranjen nastup i delegat njegove

ekipe.

 

Članak 23.

Bez nazočnosti liječnika susret se ne može održati. Obveza  čekanja liječnika je 30

minuta nakon vremena zakazanog za početak natjecanja.

 

 

Članak 24.

Vaganje boksača obavlja povjerenik lige na elektronskoj ili na decimalnoj vagi s

kompletom utega koji moraju biti baždareni svake 2 (dvije) godine.

 

U slučaju njegova nedolaska – povjerenika, delegati klubova dužni su obaviti

vaganje i zapisati tjelesnu težinu svakog boksača prilikom njegovog prvog stupanja na

vagu. Prijelaz iz niže u višu kategoriju dozvoljen je prema pravilima AIBA i tehničkim pravilima HBS-a. U slučaju prijelaza, isti ne mora biti posebno označen u sastavu ekipe niti

ekipa mora imati u nižoj kategoriji ispravno vagnutog boksača.

 

Ako boksač tijekom službenog vremena vaganja ne donese ispravnu tjelesnu težinu –

gubi susret bez borbe. Taj boksač obavezan je nastupiti u prijateljskom susretu. Za

vrijeme službenog vaganja dozvoljena je kontrola tjelesne težine boksačima koji skidaju

težinu. Boksač koji prelazi u višu kategoriju na vagu može stupiti samo jedamput.

 

 

 

Članak 25.

Ekipa domaćin susreta dužna je osigurati dvije uvodne borbe, koje  će se održati prije

početka susreta, a u kojima u pravilu nastupaju mladi boksači – mlađi kadeti ili kadeti  – trajanje borbe max. 3 runde po 2 minute sa 60’’ odmora između rundi borbe. U slučaju da

ekipa domaćin susreta ne osigura uvodne borbe, dužna je temeljem odluke Povjerenika

lige uplatiti u korist Liga odbora 300,00 kuna na račun HBS-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 26.

Domaćin susreta dužan je osigurati boksačima mogućnost kontrole težine ( vagu )

jedan sat prije vremena određenog za početak službenog vaganja

i to na istoj adresi gdje se održava natjecanje. Ukoliko to ne učini, dužan je po odluci Povjerenika lige uplatiti u korist Liga odbora iznos od 200,00 kuna na račun HBS-a. Vaga na kojoj će se kontrolirati boksači mora biti ona ista vaga na kojoj će se izvršiti i službeno vaganje.

Početak vaganja je 3 sata  prije vremena određenog za početak susreta i traje 30 minuta. O vremenu službenog vaganja u opravdanim slučajevima ekipe se mogu i

drugačije dogovoriti ali u tom slučaju obavještavaju Liga odbor i delegiranog povjerenika.

 

 

Članka 27.

Sve susrete u  I. Hrvatskoj boksačkoj ligi  sude 3 (tri) suca bodovna i jedan u ringu.

Suce delegira Sudačka komisija HBS-a.

Svaki klub domaćin snosi troškove delegiranih sudaca.

 

 

BODOVANJE ZA EKIPU U MEČU:

 

Članak 28.

   3 boda za pobjedu

1 bod za poraz

Neriješenog rezultata nema

Ekipa koja skupi najviše bobova je prvak grupe 1.HBL i nastupa na finalnom turniru za prvaka Republike Hrvatske za tu natjecateljsku godinu. Prvak grupe ima se pravo za finalni turnir pojačati sa boksačima iz svoje grupe čiji su klubovi niže plasirani.

 

 

 

ZAVRŠNI DIO

 

Članak 29.

 

Za sve slučajeve koji nisu navedeni ovim Propozicijama primjenjivati će se odgovarajući

Pravilnici Hrvatskog boksačkog saveza, odnosno odluke LO.

 

Članak 30.

Za tumačenje ovih Propozicija isključivu nadležnost ima Liga odbor I.Hrvatske boksačke

lige 2014/15.

 

 

 

Predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza

Bono Bošnjak, v.r.

 

Zagrebu,   07. 04. 2014.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O Z I C I J E

PRVE  HRVATSKE  BOKSAČKE  LIGE

2014/15. GODINA

                                                            / radni materijal/

 

 

 

I – OPĆI DIO

Članak 1.

Natjecanje ima naziv: PRVA HRVATSKA BOKSAČKA LIGA, natjecateljska godina 2014/150 (skraćenica: I.HBL 2014/15). Liga ima 4 (četiri) natjecateljske grupe: Jug, Centar, Istok i Zapad

 

Članak 2.

Liga se provodi na osnovu usvojenog sustava natjecanja sukladno odluci Skupštine HBS-a.

Sjedište lige je Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 10.

 

Članak 3.

Liga se dijeli na 4 (četiri) grupe i to:

  1. HBL- Istok (Slavonija)
  1. HBL- Centar (Zagreb, Koprivnica,Varaždin i Karlovac)
  1. HBL- Zapad (Pula, Rijeka, Rovinj, Senj,Delnice)
  1. HBL – Jug (Zadarska,Splitska,Šibenska županije)

Liga ima najmanje kola koliko klubova učestvuje u grupi lige. Svaki klub ulaskom u ligu preuzima obvezu organizacije najmanje jednog kola lige.

Članak 4.

Svaka liga ima Povjerenika lige koji je odgovorna osoba za provođenje natjecanja i to:

Istok – Nikola Volarević

Centar- Hrvoje Balen

Zapad – Ante Vičević

Jug – Pero Knežević

Predstavnici klubova učesnika lige delegiraju po jednog svog člana u Liga odbor.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

Težinske kategorije određene su međunarodnim boksačkim pravilima, za ml.kadete, kadete, juniore, seniore i žene.

Tolerancija težine nije dozvoljena, ukoliko pojedini boksač prekorači prijavljenu težinu na službenom vaganju, bilježi mu se poraz, a njegovom protivniku pobjeda i 3 boda. Navedeni boksači mogu boksati prijateljski meč ukoliko se treneri dogovore.

 

 

Članak 6.

Troškove sudaca,povjerenika i liječnika za pojedinačne kvalifikacijske turnire I. HBL utvrdio je Liga odbor isplaćuje organizator kola lige koji ujedno i ubire kotizaciju.

 

Troškovi delegiranih sudaca , povjerenika i liječnika lige sadržavaju:

(a)  naknadu prijevoza (vlak, povratna karta I. razreda ili autobus);  (b) naknadu  suđenja (sudačke takse) u iznosu od 250,00 kn (Slovima:dvjestopedesetkuna).

 

Ukoliko je sudac,povjerenik ili liječnik iz mjesta u kojem se održava turnir I. HBL, nema pravo na troškove prijevoza i dnevnice, nego samo na taksu.

 

Članak 7.

 

Klubovi učesnici Lige delegiraju po jednog člana u Liga odbor.

Liga odbor je vrhovno nezavisno tijelo klubova udruženih u Ligi sa svim pravima koja

proističu  iz ovih Propozicija i Poslovnika o Liga odboru I. HBL i jedino je odgovorno

klubovima koji su ga izabrali. Radom Liga odbora rukovodi Povjerenik lige.

 

Članak 9.

Natjecanjem rukovodi Liga odbor a neposrednu organizaciju provodi Povjerenik lige.

 

Članak 10.

 

Natjecanje se održava temeljem ovih PROPOZICIJA, Kalendara natjecanja, Pravilnika o

sustavu, uvjetima i organizaciji boksačkih natjecanja HBS u Republici Hrvatskoj i Međunarodnih boksačkih pravila.

Članak 11.

 

Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru slijedeće podatke:

–  adresu kluba za prijem pošte ili broj faksa ili e-mail adresu

–  prezime i ime, adresu, telefon odgovornih osoba kluba ( predsjednik, tajnik )

–  naziv i adresu dvorane u kojoj će se održavati susreti vaganje natjecatelja

–  prezime i ime, adresu i telefon predstavnika kluba u Liga odboru i Povjereniku

natjecanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – POJEDINAČNI DIO

 

Članak 12.

 

Pravo nastupa imaju boksači seniori i juniori, te kadeti ,ml. kadeti i žene

Obvezne su dvije uvodne borbe mlađih uzrasta ili početnika u I. HBL.

Obaveza kluba učesnika lige je pet dana prije kola lige prijaviti natjecatelje kancelariji HBS-a, a svi parovi nakon uparivanja od strane Povjerenika bit će objavljeni na web stranicama saveza www.boks-savez.hr dva dana prije početka kola lige.

 

Članak 13.

Svaki klub, za nastup u kolu 1. HBL,  može u jednoj težinskoj kategoriji prijaviti

maksimalno 2 (dva) boksača, s tim da se za pojedinačni plasman boksača u jednoj

težinskoj skupini boksa samo 1(jedan) boksač iz istog kluba.

 

Članak 14.

 

Zbrajanjem bodova, nakon što se sva kola lige završe a na temelju usvojenog sustava bodovanja, dobije se poredak klubova od  1.  do – posljednjeg mjesta.

Klubovi rangirani kao pobjednici lige nakon odrađenih kola 1. HBL održati  će mečeve i uzvratne mečeve za konačni poredak sukladno usvojenom kalendaru natjecanja i odlukama Liga odbora, a sparivanje se radi po Bergerovima tablicama.

 

 

.

 

 

Članak 15.

 

Sva kola 1. HBL održavaju se na temelju tipiziranih propozicija uz zadovoljavanje osnovnih uvjeta iz Međunarodnih boksačkih pravila i Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji natjecanja Hrvatskog boksačkog saveza, te odluka Liga odbora I. HBL.

 

 

Članak 16.

Klubovi organizatori pojedinačnih turnira imaju pravo od sudionika turnira – klubova

naplaćivati kotizaciju u iznosu 100,00 kn (Slovima: stokuna) po natjecatelju, koja se

uplaćuje odmah poslije službenog vaganja, a prije početka natjecanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 17.

Sva kola kao i završni mečevi 1. HBL održavaju se u pravilu  subota i nedjeljom prije podneva.

 

 

Članak 18.

 

Povjerenik šalje uobičajeni tekst Propozicija za kola  1. HBL, a organizatori su dužni javiti na vrijeme, odnosno osigurati :

 

–  termin turnira (subota ili nedjelja)

–  vrijeme vaganja i početka natjecanja

–  adresu dvorane za vaganje – natjecanje

–  mogućnost i cijenu za eventualno noćenje gostujućih ekipa

–  dvije decimalne ili elektronske vage (službena i kontrolna)

–  potrebni  broj  svlačionica sa potrebnim sanitarijama

–  liječničku službu

–  troškove službenih osoba na natjecanju sukladno usvojenom troškovniku

 

 

Članak 19.

 

Pravo nastupa regulirano je člankom 5. ovih Propozicija i svim drugim propisima HBS-a.

 

 

Članak 20.

 

Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru termin održavanja susreta

(subota ili nedjelja), te točnu satnicu vaganja, odnosno početka susreta.

 

 

Članak 21.

 

Natjecanje se održava na ringovima prema  AIBA pravilima.

 

Organizator susreta dužan je pridržavati se Pravilnika Hrvatskog boksačkog saveza o

sustavu, uvjetima i organizaciji boksačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za službenim

stolom pored povjerenika mogu sjediti samo slijedeće osobe: delegati klubova, dežurni liječnik i spiker.

 

Vrhovni sudac susreta ima pravo od organizatora (domaćina) susreta zahtjevati da u cilju

sigurnosti i regularnog odvijanja susreta isprazne dvoranu i da se susret održi bez

prisustva gledatelja.

 

 

 

 

 

 

Članak 22.

Prije susreta preventivni pregled natjecatelja obavlja dežurni liječnik kojega osigurava

ekipa domaćin susreta.

Ukoliko dežurni liječnik utvrdi nesposobnost za nastup boksača, izrečena zabrana

nastupa mora biti obrazložena i upisana na poleđini knjižice. Zabrana nastupa u

načelu se može izreći samo za evidentne slučajeve iz kojih može nastupiti zarazno

oboljenje za protivničkog boksača (Zdravstveni pravilnik HBS-a i Zdravstveni pravilnik

AIBA). U svim ostalim slučajevima nastup se mora dozvoliti ukoliko to zatraže i svojim

potpisom preuzmu svu odgovornost boksač kojem je zabranjen nastup i delegat njegove

ekipe.

 

Članak 23.

Bez nazočnosti liječnika susret se ne može održati. Obveza  čekanja liječnika je 30

minuta nakon vremena zakazanog za početak natjecanja.

 

 

Članak 24.

Vaganje boksača obavlja povjerenik lige na elektronskoj ili na decimalnoj vagi s

kompletom utega koji moraju biti baždareni svake 2 (dvije) godine.

 

U slučaju njegova nedolaska – povjerenika, delegati klubova dužni su obaviti

vaganje i zapisati tjelesnu težinu svakog boksača prilikom njegovog prvog stupanja na

vagu. Prijelaz iz niže u višu kategoriju dozvoljen je prema pravilima AIBA i tehničkim pravilima HBS-a. U slučaju prijelaza, isti ne mora biti posebno označen u sastavu ekipe niti

ekipa mora imati u nižoj kategoriji ispravno vagnutog boksača.

 

Ako boksač tijekom službenog vremena vaganja ne donese ispravnu tjelesnu težinu –

gubi susret bez borbe. Taj boksač obavezan je nastupiti u prijateljskom susretu. Za

vrijeme službenog vaganja dozvoljena je kontrola tjelesne težine boksačima koji skidaju

težinu. Boksač koji prelazi u višu kategoriju na vagu može stupiti samo jedamput.

 

 

 

Članak 25.

Ekipa domaćin susreta dužna je osigurati dvije uvodne borbe, koje  će se održati prije

početka susreta, a u kojima u pravilu nastupaju mladi boksači – mlađi kadeti ili kadeti  – trajanje borbe max. 3 runde po 2 minute sa 60’’ odmora između rundi borbe. U slučaju da

ekipa domaćin susreta ne osigura uvodne borbe, dužna je temeljem odluke Povjerenika

lige uplatiti u korist Liga odbora 300,00 kuna na račun HBS-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 26.

Domaćin susreta dužan je osigurati boksačima mogućnost kontrole težine ( vagu )

jedan sat prije vremena određenog za početak službenog vaganja

i to na istoj adresi gdje se održava natjecanje. Ukoliko to ne učini, dužan je po odluci Povjerenika lige uplatiti u korist Liga odbora iznos od 200,00 kuna na račun HBS-a. Vaga na kojoj će se kontrolirati boksači mora biti ona ista vaga na kojoj će se izvršiti i službeno vaganje.

Početak vaganja je 3 sata  prije vremena određenog za početak susreta i traje 30 minuta. O vremenu službenog vaganja u opravdanim slučajevima ekipe se mogu i

drugačije dogovoriti ali u tom slučaju obavještavaju Liga odbor i delegiranog povjerenika.

 

 

Članka 27.

Sve susrete u  I. Hrvatskoj boksačkoj ligi  sude 3 (tri) suca bodovna i jedan u ringu.

Suce delegira Sudačka komisija HBS-a.

Svaki klub domaćin snosi troškove delegiranih sudaca.

 

 

BODOVANJE ZA EKIPU U MEČU:

 

Članak 28.

   3 boda za pobjedu

1 bod za poraz

Neriješenog rezultata nema

Ekipa koja skupi najviše bobova je prvak grupe 1.HBL i nastupa na finalnom turniru za prvaka Republike Hrvatske za tu natjecateljsku godinu. Prvak grupe ima se pravo za finalni turnir pojačati sa boksačima iz svoje grupe čiji su klubovi niže plasirani.

 

 

 

ZAVRŠNI DIO

 

Članak 29.

 

Za sve slučajeve koji nisu navedeni ovim Propozicijama primjenjivati će se odgovarajući

Pravilnici Hrvatskog boksačkog saveza, odnosno odluke LO.

 

Članak 30.

Za tumačenje ovih Propozicija isključivu nadležnost ima Liga odbor I.Hrvatske boksačke

lige 2014/15.

 

 

 

Predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza

Bono Bošnjak, v.r.

 

Zagrebu,   07. 04. 2014.godine

 

Najnovije vijesti

Pretraživanje