Preporuka za trening sportaša

Poštovano članstvo, sukladno preporuci Zavoda za javno zdravstvo, glede treninga vrhunskih sportaša želimo pojasniti isto.

Trenutno je dopušteno održavanje treninga  športašima i športašicama I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima koji imaju izdano rješenje o kategorizaciji. U našem slučaju to je rješenje koje izdaje Hrvatski olimpijski odbor, a na temelju ostvarenih rezultata. Nastavno na tu odluku, Hrvatski boksački savez zatražio je proširivanje te mjere, a dok to ne bude usvojeno molimo Vas da se pridržavate upita.

Organizacija treninga moguća je isključivo na športskim objektima koji mogu udovoljiti takvim tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od 5 metara među svim športašima, odnosno da postoji prostor od 20 četvornih metara po športašu. Trening istovremeno smije biti organiziran za najviše 5 osoba uključujući jednog trenera i s minimalnim brojem tehničkog
osoblja koji rade na pojedinom objektu na koje se također odnose sve mjere prije, tijekom i nakon treninga.
Na športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim uputama tijekom trajanja mjera, za što su nadležni gradski športski savezi ili zajednice odnosno županijski stožer civilne zaštite.
Nadalje, za svaki trening uspostavit će se sustav vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, športašu, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje treninga te lokaciji treniranja) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove.

PREPORUKE ZA POSTUPANJE U VEZI S TRENINZIMA:
Treninzi smiju biti održani samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima i trenerima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu. Ako netko ima povišenu tjelesnu temperaturu ne smije dolaziti na treninge, a posumnja li se ili utvrdi li se tijekom treninga da netko ima povišenu tjelesnu temperaturu ili bilo kakve
simptome respiratorne bolesti trening se prekida te se oboljeli upućuje obiteljskom liječniku na daljnju obradu.

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika na treningu, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku, kombiniranu s vizirom i jednokratne rukavice.

Sportašima i trenerima na trening se preporučuje da dolaze pojedinačno, osobnim vozilima, u opremi za trening uz izbjegavanje korištenja prostorija svlačionice.

Tijekom treninga preporučuje se da drže razmak od 5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu, a gdje god je moguće treninzi se trebaju održavati na otvorenom terenu.
Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme potrebne za trening, sva se mora po završetku treninga dezinficirati.
Za boksačke treninge gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera i športaša, preporučuje se da uvijek isti trener i isti športaš odrade trening.
Svakom sportašu preporučuje da ima svoju označenu plastičnu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj s imenom športaša. Plastične boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
Nakon treninga sportaši i treneri odlaze izravno kući, bez tuširanja i bez ulaska u svlačionicu, poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, a nakon svakog treninga zatvorene športske objekte (sve dijelove športskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…) potrebno je dezinficirati prema naputcima HZJZ-a

(poveznica: https://bit.ly/3bzGZ0V)