POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE BOKSA

Poštovano članstvo, Sportsko učilište u suradnji i za potrebe Hrvatskog boksačkog saveza organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Program će biti realiziran u tri dijela:

_ I. dio programa (opće programske osnove – 68 sati) – Zagreb, rujan/listopad 2017.

_ II. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, studeni/prosinac 2017.

_ III. dio programa (specijalnost – 70 sati) – Zagreb, veljača – travanj 2018.

_ Praktična nastava (100 sati) realizirat će se tijekom 2017. i 2018. godine

Kandidati koji zadovolje uvjete upisa će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave.

Prvi dio programa održat će se od 15. rujna do 1. listopada 2017. u tri termina u prostorijama Učiteljskog

fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Nastava prvog dana prvog dijela programa 15. rujna 2017. (petak) počinje u 17 sati u prostorijama

Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

_ I. dio programa – prvi termin (opći dio – 24 sata)

– 15. rujna 2017. (petak), 17 – 20 (4 sata)

– 16. rujna 2017. (subota), 9 – 17 (10 sati)

– 17. rujna 2017. (nedjelja), 9 – 17 (10 sati)

_ I. dio programa – drugi termin (opći dio – 20 sati)

– 23. rujna 2017. (subota), 9 – 17 (10 sati)

– 24. rujna 2017. (nedjelja), 9 – 17 (10 sati)

_ I. dio programa – treći termin (opći dio – 24 sata)

– 29. rujna 2017. (petak), 17 – 20 (4 sata)

– 30. rujna 2017. (subota), 9 – 17 (10 sati)

– 1. listopada 2017. (nedjelja), 9 – 17 (10 sati)

Polaznici će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja nastave u ostalim terminima.

Upis u program održat će se 15. rujna 2017. (petak) od 15 do 16:30 sati u prostorijama Učiteljskog

fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA

Hrvoje Balen, prof.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA

Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

 1. Osnove sistematske kineziologije
 2. Osnove kineziološke metodike
 3. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
 4. Osnove psihologije sporta
 5. Osnove medicine sporta
 6. Osnove kineziološke statistike
 7. Osnove teorije treninga
 8. Zaštita na radu
 9. Strukturna analiza boksa
 10. Metodika podučavanja boksa
 11. Osnove programiranja podučavanja u boksu
 12. Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za trenere/ice boksa može se upisati osoba koja ima:

 1. a) minimalno završenu srednju školu,
 2. b) navršenih 18 godina života,
 3. c) minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u boksačkom sportu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
 2. domovnica i osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
 4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili

diplome),

 1. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u boksačkom sportu (potvrda kluba ili saveza),
 2. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati do 5. rujna 2017. e-mailom na adresu sport.uciliste@gmail.com.

UPIS U PROGRAM

Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se 15. rujna 2017. (petak) od 15 do 16:30 sati

u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice boksa sklapa s kandidatom

Ugovor o obrazovanju.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove

trenera/ice boksa, klasa: UP/I-602-07/16-03/00042, urbroj: 533-25-16-0002 od 8. ožujka 2016.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za

poslove trenera/ice boksa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka

realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika iznosi 7.000,00 kn po

polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.

Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa.

Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa.

Četvrta rata (1.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.

Napomena: Ukoliko se u program obrazovanja upiše od 15 do 19 polaznika cijena programa obrazovanja iznosi

8.000,00 kn.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih broj

HR2423600001102456930.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.

U opis plaćanja treba upisati boks i broj rate koja se uplaćuje (npr. boks – I. rata). Ukoliko je uplatitelj troškova

obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za

kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su upis u program, nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna

provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

SMJEŠTAJ I PREHRANA

Troškovi prijevoza, smještaja i prehrane u vlastitom su aranžmanu polaznika.

 

INFORMACIJE:

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7

sport.uciliste@gmail.com

Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)

+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com

Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)

+385 91 5973539, anakobilsek@hotmail.com