POZIV ZA PRIJAVU (do 20. XI. 2022.) ZA EDUKACIJU I TESTIRANJE DELEGATA NA BOKSAČKIM NATJECANJIMA Poziv i svima zainteresiranima za tehničke delegate i ITO na međunarodnim turnirima i prvenstvima IBA-e i EUBC-a

POZIV ZA PRIJAVU (do 20. XI. 2022.) ZA EDUKACIJU I TESTIRANJE DELEGATA NA BOKSAČKIM NATJECANJIMA Poziv i svima zainteresiranima za tehničke delegate i ITO na međunarodnim turnirima i prvenstvima IBA-e i EUBC-a

Do nedjelje, 20. studenoga 2022. primaju se prijave za edukaciju i testiranje delegata na boksačkim natjecanjima!

Hrvatski boksački savez poziva sve klubove i županijske/gradske saveze da prijave svoje članove na edukaciju!

POZIVAMO I ZAINTERESIRANE KOJI ŽELE POSTATI TEHNIČKI DELEGATI i ITO NA MEĐUNARODNOJ RAZINI DA POŠALJU PODATKE NA SLUŽBENI MAIL HBS-a – hbs@boks-savez.hr – KAKO BISMO IH MOGLI IMATI U BAZI KADA IBA POŠALJE POZIVE ZA EDUKACIJE!

Želja je HBS-a da se pojača i poveća broj naših tehničkih delegata i ITO na međunarodnim natjecanjima!

Hrvatski boksački savez provest će educiranje i testiranje delegata nacionalne razine za rad na boksačkim natjecanjima. Edukacija će se održati djelomično online, te na lokaciji u Zagrebu u subotu, 26. 11. 2022. godine.

Molimo da prijavite svoje zainteresirane članove koji imaju vašu potporu na mail HBS-a;  hbs@boks-savez.hr  do 20. studenoga 2022.  

Uvjeti prijave:

Kandidat mora biti hrvatski državljanin i ne smije biti mlađi od 18 godina, mora biti psihofizički zdrav i radno sposoban te mora priložiti potvrdu o nekažnjavanju pri dolasku na edukaciju.

Prijave koje sadržavaju ime i prezime, te presliku osobne iskaznice kandidata pošaljite na naš mail sa službene mail adrese kluba.

Nakon zaprimljenih prijava bit ćete obaviješteni o daljnjem postupku te dostavi edukacijskog materijala.

Za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju.

Tajništvo HBS-a

Najnovije vijesti

Pretraživanje