Potpore SDUŠ-a za očuvanje radnih mjesta u sportu

Poštovano članstvo, Središnji državni ured za sport donio je potporu za očuvanje radnih mjesta u pravnim osobama iz sustava športa pogođenim koronavirusom (COVID – 19).

Korisnici mjere su: športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.) kao uz uvjet da je isti član nacionalnog športskog saveza (direktno ili indirektno putem članstva u športskim savezima na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S-a) koji sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja; športski savez na razini JLPRS-a; športska zajednica na razini JLP(R)S-a; Korisnik mjere ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta;

Korisnik mjeru ima pravo ostvariti za:

    • radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine
    • radnike koji su imali sklopljen ugovor o radu najkasnije do 19. ožujka 2020. godine te su nakon tog datuma dobili otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu
    • maksimalno 10 radnika
  • Korisnik mjeru nema pravo ostvariti za:
    • radnike koji ostvaruju subvenciju za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S i drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine)

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta u športskim klubovima/savezima/športskim zajednicama u sustavu športa pogođenima koronavirusom (COVID – 19) kod kojih je došlo temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH do prekida svih športskih aktivnosti odnosno prekinuto je obavljanje športske djelatnosti.

Trajanje mjere od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije je iznos od 3.250,00 kuna mjesečno za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.