Pogledajte usporedbu kriterija kategorizacija HOO-a za dio borilačkih sportova

U Nastavku pogledajte usporedbu kriterija  za ostvarivanje 1. i 2. kategorije u boksu, hrvanju, judu i taekwondou.

 

SPORT BOKS HRVANJE JUDO KARATE TAEKWONDO
1. KATEGORIJA 1. KATEGORIJA 1. KATEGORIJA 1. KATEGORIJA 1. KATEGORIJA 1. KATEGORIJA
OI 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto
SP 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto 1-8 mjesto
EP 1-4 mjesto 1-5 mjesto 1-6 mjesto 1-5 mjesto 1-3 mjesto NEUJEDNAČENI KRITERIJI
SP ekipno 1-5 mjesto
EP ekipno 1-3 mjesto
SP forme 1-3 mjesto
EP Forme 1. mjesto
UKUPNO Mogućnosti 3 mogućnosti 3 mogućnosti 3 mogućnosti 5 mogućnosti 5 mogućnosti
2. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA 2. KATEGORIJA
OI 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto
SP 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto 9-16 mjesto
EP 5-8 mjesto 7-12 mjesto 7-12 mjesto 7-12 mjesto 5-8 mjesto NEUJEDNAČENI KRITERIJI
SK (ukupni poredak) 1-3 mjesto
SK Jedno natjecanje 1. mjesto
SP ekipno 7-12 mjesto
EP ekipno 5-8 mjesto
SP forme 4-6 mjesto
EP Forme 2-3 mjesto
turniri WKF/turnir 1-3 mjesto
Premier liga/turnir 1-3 mjesto
Serija A/turnir 1-3 mjesto
Svjetska rang lista 1-10 mjesto 1-10 mjesto 1-10 mjesto 1-10 mjesto 1-10 mjesto
Europska rang lista 1-8 mjesto
Grand Slam 1-3 mjesto
GP – Grand Prix 1. mjesto 1-3 mjesto NEUJEDNAČENI KRITERIJI
Mlađi seniori SP 1-4 mjesto 1-3 mjesto 1-5 mjesto NEUJEDNAČENI KRITERIJI
Mlađi seniori EP 1-3 mjesto 1-2 mjesto 1-5 mjesto 1-3 mjesto NEUJEDNAČENI KRITERIJI
Juniori SP 1. mjesto 1. mjesto 1. mjesto 1. mjesto
Juniori SP ekipno 1. mjesto
MASTERS TURNIR 1-3 mjesto
UKUPNO Mogućnosti 6 mogućnosti 8 + mogućnosti 10 + mogućnosti 12 + mogućnosti 9 + mogućnosti
OZNAKA + Veći broj turnira