Održana Skupština HBS-a

SKUPŠTINAJučer je u Sesvetama održana Skupština Hrvatskog boksačkog saveza. Od 49 punopravnih članica Hrvatskog boksačkog saveza Sjednici je prisustvovalo njih 40.
Od važnijih točaka, Potvrđen je novi izvršni odbor koji je dobio i potvrdu od Svjetske boksačke asocijacije AIBA-e. Tako su Skupštinari potvrdili Predsjednika Bonu Bošnjaka, Dopredsjednika Peru Tadića, članove IO-a Damira Škaru, Viktora Plaveca, Vjekoslava Ljubasa, Vladimira Čekadu, Petra Kneževića, Nikolu Volarevića i Davora Jurića te Glavnog tajnika Marka Marovića. Ujedno Skupština je usvojila izmjene statuta koje su usklađenje sa pravilima AIBA-e. Usvojen je financijski izvještaj za 2013. godinu te i iscrpno izvješće Predsjednika Bone Bošnjaka.
Na inicijativu predsjednika Skupština je usvojila i prijedlog kandidature HBS-a za domaćina Europskog prvenstva za juniore, koje bi se održalo u listopadu ove godine.