Obavijest za dodjelu mjesta studentima – kategoriziranim sportašima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiran ja kategoriziranih športaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija — kategoriziranim športašima pod određenim uvjetima. Tako ovom prilikom ukazujemo na Pravilnik o uvjetima  i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata a subvencionirano studiranje („Narodne novine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiran ja kategoriziranih športaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija — kategoriziranim športašima pod određenim uvjetima.

Tako ovom prilikom ukazujemo na Pravilnik o uvjetima  i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata a subvencionirano studiranje („Narodne novine , broj: 6o/19) i mulino da obratite pozornost na članak 4. stavak 4. spomenutog Pravilnika koji propisuju da Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljcnje Središnjeg državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i ili slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima športašima od I. do IV. Kategorije uz uvjet da su svi prijavljeni na   natječaj  studentskoga  centra „Natječaj“ u roku i u skladu s uvjetima natječaja koje propisuju studentski centri, a na temelju predmetnog Pravilnika.

Kako predmetni Pravilnik propisuju prethodno mišljenje Središnjeg državnog ureda za šport, redoviti studenti — kategorizirani sportaši koji će zatražiti smještaj u studentski dom, dužni su:

  1. prijaviti se na natječaj studentskog centra za koji student – sportaš konkurira u natječajnom roku koji propisuje studentski centar i dostaviti dokumentaciju koju propisuje studentski U svojoj prijavi mogu naznačiti da se radi o redovitom studentu — kategoriziranom sportašu.
  1. prijaviti se i Središnjem državnom uredu za šport s naznakom „studentski dom – kategorizirani sportaši* najkasnije do rujna 2020. godine te dostaviti propisanu dokumentaciju iz Zahtjeva za smještaj u izvoniku ili ovjerenoj preslici, a koji se nalazi na mrežnoj stranici Središnjega državnog ureda za šport: https://sdus.gov.hr/

 

Prijavu za smještaj studenti — kategorizirani sportaši trebaju dostaviti na adresu:

 

Središnji državni ured za šport Savska cesta 28/1

10 000 Zagreb

(studentski dom — kategorizirani sportaši)

 

Po dostavi dokumentacije Središnjem državnom uredu za šport, isti će Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti mišljenje o prijavitelju (student – športaši) te za one koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu smještaja u dom Ministarstvo će donijeti posebnu odluku o smještaju, a koja će biti dostavljena na adresu prijavitelja i studentskog centra za koji je prijavitelj konkurirao.

Za dodatna pojašnjenja slobodni ste obratiti se na telefon: 01 604 2961 (Nataša Mużdalo).