OBAVIJEST – KOLOKVIJ

Podsjećamo da će se za vrijeme Državnog prvenstva u Puli održati kolokviji za: – Klupske nacionalne liječnike – Kandidate za listu sudaca – Delegate kluba Materijale potrebne za polaganja možete promaći na službenoj stranici saveza pod Dokumenti – Tekući dokumenti HBS-a – Pravilnici 2012.

Podsjećamo da će se za vrijeme Državnog prvenstva u Puli održati kolokviji za:

– Klupske nacionalne liječnike
– Kandidate za listu sudaca
– Delegate kluba

Materijale potrebne za polaganja možete promaći na službenoj stranici saveza pod Dokumenti – Tekući dokumenti HBS-a – Pravilnici 2012.