HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ – osnovan 22. listopada 1921. godine

KLUBOVI:
HBS-adresar-01-2016

Predsjednik
Bono Bošnjak
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dopredsjednik
Mladen Mikolčević
Mladen Mikolcevic 

Izvršni odbor

Marijan Mareković; Ante Vičević
Saša Krstulović; Tadija Petrović
Dražen Kuhar; Dorijan Čalić; kooptirani član Nenad Perak

Nadzorni odbor
Jurica Runtić, Predsjednik; Filip Palić član; Marko Grgić član

Glavni tajnik
Marko Marović

Stručna suradnica
Nikolina Jurić
Stegovni sudac
Naim Ramaj

Voditelj odnosa s javnošću
Mario Zorko