NOMINACIJE ZA NAGRADU FAIR-PLAY HOO-a Prijave za godišnju nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora za fair-play i sportsko ponašanje do 1. prosinca 2022.

NOMINACIJE ZA NAGRADU FAIR-PLAY HOO-a Prijave za godišnju nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora za fair-play i sportsko ponašanje do 1. prosinca 2022.

Dana 21. prosinca 2022. godine na Velikom danu hrvatskog sporta biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, kada se dodjeljuje i nagrada za fair play.

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo vas da nam dostavite nominacije za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2022. godinu.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

–          ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju

–          ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2022. godinu

–          kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade,

te vrijeme i mjesto tog događanja.

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair play za 2022. godine potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail: 

fairplay@hoo.hr 

do 1. prosinca 2022. godine.

Svaka nominacija za fair-play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair-play nagradu Europskog fair-play pokreta i Međunarodnog fair-play odbora.

Najnovije vijesti

Pretraživanje