Hrvatski boksački savez možete kontaktirati na slijedeće kontakte:

 

Ured HBS  01 301 2331, email hbs@boks-savez.hr

 

Anamarija Katanić, administrativna tajnica (+385)95 3012 334, ured@boks-savez.hr

 

Nikolina Jurić, glavna tajnica  (+385)95 301 2333, hbs@boks-savez.hr

 

Mario Zorko, voditelj odnosa s javnošću HBS (+385)99 617 3881, javnost@boks-savez.hr

 

Marko Marović, stručni suradnik – (+385)95 301 2331