Hrvatski boksački savez možete kontaktirati na službenu e-mail adresu hbs@boks-savez.hr ili telefon ureda 01/ 301 2331.
Kontakt telefon:
Marko Marović gl.tajnik – (+385)95 301 2331
Nikolina Jurić admin.tajnica – (+385)95 301 2333