Erik Pijetraj: Ozljede su sastavni dio sporta, navikao sam na to » Erik Pijetraj