EDUKACIJA I TESTIRANJE ZA DELEGATE NA DOMAĆIM BOKSAČKIM NATJECANJIMA Prijave do 20. studenoga 2022., edukacija u Zagrebu u subotu, 26. XI. 2022.

EDUKACIJA I TESTIRANJE ZA DELEGATE NA DOMAĆIM BOKSAČKIM NATJECANJIMA Prijave do 20. studenoga 2022., edukacija u Zagrebu u subotu, 26. XI. 2022.

Hrvatski boksački savez provest će educiranje i testiranje delegata nacionalne razine za rad na boksačkim natjecanjima. Edukacija će se održati djelomično online, te na lokaciji u Zagrebu u subotu, 26. 11. 2022. godine.

Molimo da prijavite svoje zainteresirane članove koji imaju vašu potporu na mail HBS-a do 20. studenoga 2022.  

Uvjeti prijave:

Kandidat mora biti hrvatski državljanin i ne smije biti mlađi od 18 godina, mora biti psihofizički zdrav i radno sposoban te mora priložiti potvrdu o nekažnjavanju pri dolasku na edukaciju.

Prijave koje sadržavaju ime i prezime, te presliku osobne iskaznice kandidata pošaljite na naš mail sa službene mail adrese kluba.

Nakon zaprimljenih prijava bit ćete obaviješteni o daljnjem postupku te dostavi edukacijskog materijala.

Za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju.

Tajništvo HBS-a

Najnovije vijesti

Pretraživanje