Davor Jurić – Boksački klub Split oduvijek je bio rasadnik odličnih boraca » Davor JUrić2

Davor Jurić BK Split i Bono Bošnjak, predsjednik HBS-a